• 1 Добре е да знаете..
  Kрай на първи срок на 05.02.2019 г.
 • 2 Какво предстои....
  Предстоящо пробно ДЗИ и НВО за учениците от XII и VII клас.
 • 3 Започва втора фаза на проект........
  Уведомяваме Ви, че от 15.01.2019 г. стартира Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително http://mon.bg/bg/100428
baner

Преподаватели

Contact

Contact-image

преподаватели

Address:
Ангел Кънчев 19 Трявна Габрово 5350 България

Contact Form

Send an email. All fields with an * are required.

Other information

Other information:
име
учебен предмет е-поща
 Гергана Василева Ганчева  Домашен бит и техника  gancheva65@abv.bg
 Елена Начева Петрова  Информатика, Информационни технологии  zelenokroki@dir.bg
 Ваня Иванова Панева  Подготвителна група  vpaneva@mail.bg
 Лиляна Валентинова Иванова  Начален етап  lilyana_ivanova_@abv.bg
 Марияна Васелинова Попова  Начален етап  popova.59@abv.bg
 Йонка Методиева Ненова  Начален етап  ionka.n@abv.bg
 Юлия Христова Заркова  Начален етап  iulia.zarkova@abv.bg
 Емануела Богомилова Йовчева  Начален етап  emanuela_15@abv.bg
 Мария Кънчева Георгиева  Начален етап  mariakg@mail.bg
 Даниела Стефанова Цветанова  Начален етап  d6_d6@abv.bg
Даринка Генчева Христова  Начален етап  iliqna.ie@abv.bg
Магдалена Цонева Колева  Начален етап Английски език  magi_3@abv.bg
Диан Ненов Пенчев  Български език и литература  clere@abv.bg
Катя Трифонова Стефанова  Български език и литература  k_korona@abv.bg
 Венета Цанкова Ангелова  Български език и литература, Руски език  veneta72@mail.bg
Деница Пламенова Николова Български език и литература, Руски език demmanyella@abv.bg
 Росица Николова Иванова  Английски език  rosinik_L@abv.bg
 Симона Милчева Ментова  Английски език  anemone@abv.bg
 Станимира Михова Генчева  Английски език  stanimirag@hotmail.com
 Рени Василева Бонева  Математика  reca@abv.bg
 Мариела Неделчева Яковлева  Информационни технологии  mim_k@abv.bg
 Мариана Денчева Атанасова  Информационни технологии  matanasova@sou-tryavna.info
 Галя Василева Ангелова  Информационни технологии и Математика  pa_galja@abv.bg
Миглена Димитрова Досева Информационни технологии, Химия  m.doseva@mail.bg
Виолета Цветанова Тачева Физика и астрономия  vt1@dir.bg
 Ренета Колева Денчева Физика и астрономия, Биология и здравно образование  reny_koleva@dir.bg
Нела Михайлова Христова  География и икономика  nela_m.hristova@abv.bg
Боряна Петкова Димитрова  Изобразително изкуство  boriadimi92@abv.bg
Кремена Софрониева Райчева  Музика  krem4e76@abv.bg
Иван Колев Бонев  Физическо възпитание и спорт  bonev_61@mail.bg
Георги Петров Йовчев  Физическо възпитание и спорт  
Нели Георгиева Йорданова Начален етап - възпитател  jordanova_1958@abv.bg
Сияна Димитрова Даскалова Начален етап - възпитател  
Нина Маринова Гашпарова Начален етап - възпитател  gashparova67@abv.bg
Стойка Георгиева Хорозова Начален етап - възпитател  kova4evi4a@abv.bg
Калоян Ганчев Узунов Философски дисциплини  kuzunov@sou-tryavna.info
Цветана Цанева Бачийска Немски език, История и цивилизация  bachiyska@mail.bg
Камен Дамянов Кънчев География и икономика, възпитател  kamen_kanchev@mail.bg
СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2019. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook twitter flicker skype youtube digg