Обществена поръчка за дизел

Обществени поръчки след 01.10.2014г.

на газьол за отопление през 2015 година

Протокол за резултатите от разглеждането и оценяването на офертите:

Линк към информация за преписката в АОП

Можете да изтеглите документите от тук:

Краен срок за подаване на оферти: 22.12.2014г. 16:00ч.