• 1 Добре е да знаете..
  Kрай на първи срок на 05.02.2019 г.
 • 2 Какво предстои....
  Предстоящо пробно ДЗИ и НВО за учениците от XII и VII клас.
 • 3 Започва втора фаза на проект........
  Уведомяваме Ви, че от 15.01.2019 г. стартира Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително http://mon.bg/bg/100428
baner

Пилотен проект на МОН ИКТ 2015г.

 Пилотен проект на МОН в изпълнение на План за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.), Фаза 1: е-обучение 2015-2017г

 Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 12/07/2015 16:47:33 PM

Документация за участие:

 • Документация
 • Публична покана №9044868
 • Образци на документи и проект на договор

Краен срок за подаване на документи: 16.12.2015 г. 16:00 ч.

Протокол  Договор  Информация за плащане 

Процедура за доставка на гориво

Процедура за доставка на дизелово гориво за отопление

за нуждите на СОУ "П,Р. Славейков" гр. Трявна за отоплителен сезон 2015/2016 г.

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 12/07/2015 16:27:33 AM

Документация за участие:

 • Документация
 • Публична покана №9048667
 • Образци на документи и проект на договор

Краен срок за подаване на документи: 16.12.2015 г. 16:00 ч.

Протокол  Договор Информация за плащане: Фактура Платежно 

Обществена поръчка за дизел

Обществени поръчки след 01.10.2014г.

на газьол за отопление през 2015 година

Протокол за резултатите от разглеждането и оценяването на офертите:

Линк към информация за преписката в АОП

Можете да изтеглите документите от тук:

Краен срок за подаване на оферти: 22.12.2014г. 16:00ч.

СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2019. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook twitter flicker skype youtube digg