Ръководство

име длъжност  
 инж. Гергана Василева Ганчева  директор
 инж. Мариана Денчева Атанасова

 заместник директор -учебна дейност


 
 инж. Жаклина Нанева Петкова  педагогически съветник  
 инж. Елена Начева Колева  ръководител направление ИКТ