• 1 Добре е да знаете..
  Kрай на първи срок на 05.02.2019 г.
 • 2 Какво предстои....
  Празник на училището послучай 180 години Славейково училище
 • 3 „Подкрепа за успех“......
  Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително http://mon.bg/bg/100428
baner

180 години Славейково училище

   180 години не са малко време. Не случайно то битува сред повечето тревненци с името „Старото училище”. Въпреки че и това е оспоримо. Не може мястото за изява на младите да бъде старо. Стотици търсещи, можещи, уверени или неуверени в себе си ученици прекрачват прага на училището, а там, където властва младежки дух, всичко е ново, красиво и младо. Защото Славейковото училище е храм на науката и мисълта. Храмовете не остаряват. И ако без Славейков българскакта литература не би била същата – може би по-лоша, може би по-добра, но при всички случаи по-бедна, то спокойно можем да заявим, че без нашето училище Трявна нямаше да бъде същата.

Честит празник!
СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2019. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook twitter flicker skype youtube digg