• 1 Добре е да знаете..
  Kрай на първи срок на 05.02.2019 г.
 • 2 Какво предстои....
  Предстоящо пробно ДЗИ и НВО за учениците от XII и VII клас.
 • 3 Започва втора фаза на проект........
  Уведомяваме Ви, че от 15.01.2019 г. стартира Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително http://mon.bg/bg/100428
baner

Открит урок по физика и астрономия

На 8.02.2016г. се проведе открит урок по физика и астрономия с учениците от 7а клас с преподавател г-жа Виолета Тачева.

 За пореден път наблюдаваме практическо приложение на системата „ученици обучават ученици“.  По забавен и нестандартен начин дванаседетокласниците Иван Манолов и Михаил Колев от  паралелка с профил „Природоматематически – Физика и астрономия“ изнесоха урок на тема „Трептения“.

 

Чрез дигитални технологии, използвайки образователния сайт „Уча се“, урокът бе изпълнен с много интерактивност, което позволи на учениците да наблюдават опитни постановки, да овладеят основни формули при решаване на задачи и самостоятелно на практика да прилагат при лабораторни измервания.

СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2019. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook twitter flicker skype youtube digg