За първи клас

План-прием за учебната 2018/2019 година, утвърден със заповед на директора: 
Утвърдени ред и правила за прием на ученици в първи клас: 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

по приема на ученици в първи клас на СУ ”П. Р. Славейков” - Трявна

Дейност

Срок

1.

Седмица на “Отворените врати” /информационно-рекламна кампания/

02.05.-04.05.2018 г.

2.

Подаване на заявления за класиране в първи клас

01.06. - 05.06.2018 г.

3.

Обявяване на списъци на класираните ученици

06.06.2018 г. – 17:30 ч.

4.

Записване на децата, приети на първо класиране

07.06. - 08.06.2018 г.

5.

Обявяване на незаетите места след първо класиране

11.06.2018 г., до 17:00 ч.

6.

Приемане на заявления за участие във второ класиране за обявените незаети места

12.06. - 13.06.2018 г.

7.

Обявяване на списъците с приетите деца след второ класиране

14.06.2018 г.

8.

Записване на децата, приети на второ класиране и обявяване на незаетите места след второ класиране

15.06.2018 г.

7.

Родителска среща на бъдещия първи клас

15.06.2018 г.

8.

Лятно училище за приетите в първи клас ученици

18.06. - 29.06.2018 г.

 

 Работно време на комисията       -   от 9.00 до 17.00 часа

Място за работа на комисията    -   кабинет 2 а клас

Телефон за връзка                         -   0677/6-23-77

Заповед на директора относно приемането на ученици за първи клас за учебната 2018/2019 година.
Може да свалите оттук: