Проект "УСПЕХ" - 2014-2015

Article Index

За учебната 2014-2015 година в училището има следните извънкласни дейности:

№ по ред

Форма на извънкласната дейност

Тематично направление

Учител/Ръководител - име, презиме, фамилия

1

клуб

"Волейбол"  

Георги   Петров Йовчев

2

клуб

"Тенис   на маса"

Иван Колев   Бонев

3

клуб

"Малд скаут"

Камен Дамянов Кънчев

4

клуб

"I love reading"

Магдалена Цонева Колева

5

студио

"Да играем и учим на английски език"

Станимира Михова Генчева

6

студио

"Занимателна математика 2"

Галя Василева Ангелова

7

клуб

"Танцово   шоу"

Даниела   Стефанова Цветанова

8

клуб

"Мажоретки"  

Даниела   Стефанова Цветанова

9

клуб

"Занимателна   математика 1"

Илияна   Йонкова Николова

10

студио

"Изкуството   в нас"

Боряна   Петкова Димитрова

11

клуб

"В   света на медиите"

Цветана   Цанева Бачийска

12

клуб

"Полезна математика"

Ганка Димиева Симеонова

13

клуб

"Азбука на отговорността"

Ренета   Колева Денчева

14

клуб

"Радио Глас"

Катя Трифонова Стефанова

15

клуб

"Дебати"  

Виолета   Цветанова Тачева

16

клуб

"Компютърна гафика"

Мариела   Неделчева Яковлева