• 1 Добре е да знаете..
  Kрай на първи срок на 05.02.2019 г.
 • 2 Какво предстои....
  Предстоящо пробно ДЗИ и НВО за учениците от XII и VII клас.
 • 3 Започва втора фаза на проект........
  Уведомяваме Ви, че от 15.01.2019 г. стартира Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително http://mon.bg/bg/100428
baner

Единадесети клас

 

XI А

1

Понеделник

2

Инф. технологии

3

Химия

4

Английски език

5

Физика

6

Философия

7

Математика

8

ЧК

 

Вторник

1

Английски език

2

География

3

Математика

4

Философия

5

Физ.възп. и спорт

6

БЕЛ

7

История

8

Модул

 

Сряда

1

Английски език

2

Химия

3

БЕЛ

4

ЗИП Математика

5

Биология

6

Руски език

 

Четвъртък

1

ЗИП Физика

2

БЕЛ

3

Руски език

4

История

5

ЗИП Химия

6

Биология

7

Английски език

 

Петък

1

Физика

2

Инф. технологии

3

Инф. технологии

4

БЕЛ

5

Английски език

6

Физ.възп. и спорт

СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2019. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook twitter flicker skype youtube digg