Единадесети клас

 

XI А

1

Понеделник

2

Инф. технологии

3

Химия

4

Английски език

5

Физика

6

Философия

7

Математика

8

ЧК

 

Вторник

1

Английски език

2

География

3

Математика

4

Философия

5

Физ.възп. и спорт

6

БЕЛ

7

История

8

Модул

 

Сряда

1

Английски език

2

Химия

3

БЕЛ

4

ЗИП Математика

5

Биология

6

Руски език

 

Четвъртък

1

ЗИП Физика

2

БЕЛ

3

Руски език

4

История

5

ЗИП Химия

6

Биология

7

Английски език

 

Петък

1

Физика

2

Инф. технологии

3

Инф. технологии

4

БЕЛ

5

Английски език

6

Физ.възп. и спорт