Четвърти клас

 

IVа

 

IVб

 

Понеделник

 

Понеделник

1

БЕЛ

1

човекът и обществото

2

БЕЛ

2

английски език

3

математика

3

БЕЛ

4

музика

4

математика

5

човекът и природата

5

физ. възп. и спорт

6

час на класа

6

час на класа

 

Вторник

 

Вторник

1

БЕЛ

1

човекът и природата

2

английски език

2

математика

3

БЕЛ

3

изобр. изкуство

4

математика

4

изобр. изкуство

5

физ. възп. и спорт

5

БЕЛ

 

 

6

модул

 

Сряда

 

Сряда

1

човекът и обществото

1

БЕЛ

2

математика

2

математика

3

БЕЛ

3

музика

4

английски език

4

човекът и природата

5

изобр. изкуство

5

БЕЛ

6

изобр. изкуство

6

БЕЛ

 

Четвъртък

 

Четвъртък

1

човекът и природата

1

БЕЛ

2

домашен бит и техника

2

математика

3

математика

3

физ. възп. и спорт

4

БЕЛ

4

БЕЛ

5

БЕЛ

5

английски език

6

модул

 

 

 

Петък

 

Петък

1

ЗИП БЕЛ

1

ЗИП математика

2

английски език

2

ЗИП БЕЛ

3

ЗИП математика

3

английски език

4

физ.възп. и спорт

4

домашен бит и техника