• 1 Добре е да знаете..
  Kрай на първи срок на 05.02.2019 г.
 • 2 Какво предстои....
  Предстоящо пробно ДЗИ и НВО за учениците от XII и VII клас.
 • 3 Започва втора фаза на проект........
  Уведомяваме Ви, че от 15.01.2019 г. стартира Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително http://mon.bg/bg/100428
baner

Четвърти клас

 

IVа

 

IVб

 

Понеделник

 

Понеделник

1

БЕЛ

1

човекът и обществото

2

БЕЛ

2

английски език

3

математика

3

БЕЛ

4

музика

4

математика

5

човекът и природата

5

физ. възп. и спорт

6

час на класа

6

час на класа

 

Вторник

 

Вторник

1

БЕЛ

1

човекът и природата

2

английски език

2

математика

3

БЕЛ

3

изобр. изкуство

4

математика

4

изобр. изкуство

5

физ. възп. и спорт

5

БЕЛ

 

 

6

модул

 

Сряда

 

Сряда

1

човекът и обществото

1

БЕЛ

2

математика

2

математика

3

БЕЛ

3

музика

4

английски език

4

човекът и природата

5

изобр. изкуство

5

БЕЛ

6

изобр. изкуство

6

БЕЛ

 

Четвъртък

 

Четвъртък

1

човекът и природата

1

БЕЛ

2

домашен бит и техника

2

математика

3

математика

3

физ. възп. и спорт

4

БЕЛ

4

БЕЛ

5

БЕЛ

5

английски език

6

модул

 

 

 

Петък

 

Петък

1

ЗИП БЕЛ

1

ЗИП математика

2

английски език

2

ЗИП БЕЛ

3

ЗИП математика

3

английски език

4

физ.възп. и спорт

4

домашен бит и техника

СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2019. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook twitter flicker skype youtube digg