Трети клас

 

IIIа

 

IIIб

 

Понеделник

 

Понеделник

1

БЕЛ

1

технологии и предприемачество

2

математика

2

БЕЛ

3

физ. възп. и спорт

3

английски език

4

английски език

4

математика

5

БЕЛ

5

човекът и обществото

6

час на класа

6

час на класа

 

Вторник

 

Вторник

1

БЕЛ

1

БЕЛ

2

математика

2

БЕЛ

3

английски език

3

спортни дейности

4

изобр. изкуство

4

математика

5

изобр. изкуство

5

изобр. изкуство

6

човекът и обществото

6

изобр. изкуство

 

Сряда

 

Сряда

1

математика

1

физ. възп. и спорт

2

спортни дейности

2

човекът и природата

3

английски език

3

математика

4

човекът и природата

4

БЕЛ

5

БЕЛ

5

английски език

6

музика

6

БЕЛ

 

Четвъртък

 

Четвъртък

1

БЕЛ

1

математика

2

БЕЛ

2

компютърно моделиране

3

компютърно моделиране

3

човекът и обществото

4

човекът и обществото

4

БЕЛ

5

математика

5

музика

6

технологии и предприемачество

6

английски език

 

Петък

 

Петък

1

БЕЛ

1

ИУЧ английски език

2

ИУЧ математика

2

физ. възп. и спорт

3

физ. възп. и спорт

3

ИУЧ математика

4

ИУЧ БЕЛ

4

БЕЛ

5

ИУЧ английски език

5

ИУЧ БЕЛ