Втори клас

 

IIа

 

IIб

 

Понеделник

 

Понеделник

1

математика

1

БЕЛ

2

физ.възп. и спорт

2

БЕЛ

3

БЕЛ

3

математика

4

БЕЛ

4

музика

5

час на класа

5

час на класа

 

 

 

 

 

Вторник

 

Вторник

1

околен свят

1

околен свят

2

математика

2

физ. възп. и спорт

3

музика

3

математика

4

БЕЛ

4

ИУЧ английски език

5

ИУЧ английски език

5

БЕЛ

 

 

 

 

 

Сряда

 

Сряда

1

английски език

1

БЕЛ

2

БЕЛ

2

английски език

3

спортни дейности ГЙ

3

изобр. изкуство

4

БЕЛ

4

изобр. изкуство

5

изобр. изкуство

5

БЕЛ

6

изобр. изкуство

6

физ.възп. и спорт

 

Четвъртък

 

Четвъртък

1

физ.възп. и спорт

1

английски език

2

БЕЛ

2

математика

3

математика

3

музика

4

английски език

4

БЕЛ

5

музика

5

спортни дейности

 

 

 

 

 

Петък

 

Петък

1

ИУЧ БЕЛ

1

ИУЧ БЕЛ

2

ИУЧ математика

2

ИУЧ математика

3

технологии и предприемачество

3

технологии и предприемачество

4

БЕЛ

4

БЕЛ