• 1 Добре е да знаете..
  Kрай на първи срок на 05.02.2019 г.
 • 2 Какво предстои....
  Предстоящо пробно ДЗИ и НВО за учениците от XII и VII клас.
 • 3 Започва втора фаза на проект........
  Уведомяваме Ви, че от 15.01.2019 г. стартира Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително http://mon.bg/bg/100428
baner

Пети клас

 

V А

 

V Б

 

Понеделник

 

Понеделник

1

Математика

1

Човекът и природата

2

Физ.възп. и спорт

2

Математика

3

Човекът и природата

3

История и цивилизации

4

Инф. Технологии

4

Английски език

5

БЕЛ

5

Музика

6

БЕЛ

6

Инф. технологии

7

Час на класа

7

Час на класа

 

Вторник

 

Вторник

1

БЕЛ

1

Математика

2

Математика

2

Физ.възп. и спорт

3

Физ.възп. И спорт

3

ИУЧ Инф. Технологии

4

Човекът и природата

4

БЕЛ

5

Английски език

5

Човекът и природата

6

ИУЧ Инф. иехнологии

6

Английски език

 

Сряда

 

Сряда

1

Технологии и предприемачество

1

Математика

2

БЕЛ

2

Технологии и предприемачество

3

Математика

3

Английски език

4

Английски език

4

Физ.възп. И спорт

5

История и цивилизации

5

Музика

6

Музика

6

БЕЛ

7

*спортни дейности

7

*спортни дейности

8

*спортни дейности

8

*спортни дейности

 

Четвъртък

 

Четвъртък

1

БЕЛ

1

Математика

2

Математика

2

География и икономика

3

Изобр.изкуство

3

Английски език

4

Изобр.изкуство

4

Физ.възп. и спорт

5

Геогрофия и икономика

5

БЕЛ

6

Английски език

6

БЕЛ

 

Петък

 

Петък

1

ИУЧ Човекът и природата

1

БЕЛ

2

История и цивилизации

2

История и цивилизации

3

Физ.възп. и спорт

3

ИУЧ Човекът и природата

4

Английски език

4

ИУЧ Mатематика

5

Музика

5

Изобр.изкуство

6

ИУЧ Математика

6

Изобр.изкуство

Шести клас

 

VI А

 

VI Б

 

Понеделник

 

Понеделник

1

Изобр.изкуство

1

Човекът и природата

2

Изобр.изкуство

2

БЕЛ

3

ИУЧ Човекът и природата

3

Математика

4

География и икономика

4

Музика

5

Математика

5

Английски език

6

БЕЛ

6

История и цивилизации

7

Чaс на класа

7

Час на класа

 

Вторник

 

Вторник

1

Математика

1

География и икономика

2

Инф. Технологии

2

Математика

3

Човекът и природата

3

Английски език

4

Музика

4

БЕЛ

5

БЕЛ

5

Технологии и предприемачество

6

География и икомоника

6

Технологии и предприемачество

 

Сряда

 

Сряда

1

История и цивилизации

1

Математика

2

Физ.възп. и спорт

2

ИУЧ Човекът и природата

3

БЕЛ

3

Изобр.изкуство

4

БЕЛ

4

Изобр.изкуство

5

Математика

5

БЕЛ

6

Английски език

6

БЕЛ

7

*спортни дейности

7

*спортни дейности

8

*спортни дейности

8

*спортни дейности

 

Четвъртък

 

Четвъртък

1

Английски език

1

Физ.възп. и спорт

2

Физ.възп. и спорт

2

Инф. Технологии

3

ИУЧ инф. технологии

3

Математика

4

Човекът и природата

4

Човекът и природата

5

Музика

5

Английски език

6

Математика

6

История и цивиизации

 

Петък

 

Петък

1

ИУЧ Човекът и природата

1

Физ.възп. и спорт

2

Технологии и предприемачество

2

ИУЧ Човекът и природата

3

Технологии и предприемачество

3

БЕЛ

4

История и цивилизации

4

Музика

5

Английски език

5

География и икономика

6

БЕЛ

6

ИУЧ инф. технологии

СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2019. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook twitter flicker skype youtube digg