Проект "УСПЕХ"

 


 

Презентация 2011/2012 година 

 


 

За учебната 2012-2013 година в училището ни ще има следните извънкласни дейности:

№ по ред

Форма на извънкласната дейност

Тематично направление

Учител/Ръководител - име, презиме, фамилия

1

секция

"Волейбол"  

Георги   Петров Йовчев

2

клуб

"Тенис   на маса"

Иван Колев   Бонев

3

клуб

"Алтернативни   спортове"

Калоян   Ганчев Узунов

4

клуб

"Духовно   развитие и природолечение"

Валентина   Стоянова Кирова

5

студио

"Театрално   студио" І - ІVклас

Йонка   Методиева Ненова

6

студио

"Театрално   студио" V-ХІІ клас

Виолета   Петрова Зидарова

7

клуб

"Танцово   шоу"

Даниела   Стефанова Цветанова

8

клуб

"Мажоретки"  

Даниела   Стефанова Цветанова

9

клуб

"Занимателна   математика"

Илияна   Йонкова Николова

10

студио

"Изкуството   в нас"

Боряна   Петкова Димитрова

11

клуб

"В   света на медиите"

Цветана   Цанева Бачийска

12

клуб

"Почитатели   на словото"

Светла   Ганчева Чалъкова

13

клуб

"Зелени   алтернативи"

Ренета   Колева Денчева

14

клуб

"Опознай   родината"

Стефка   Тодорова Скендерова

15

клуб

"Дебати"  

Виолета   Цветанова Тачева

16

клуб

"Office   manager"

Мариела   Неделчева Яковлева

17

клуб

"Аз и   компютърът"

Мариана   Денчева Атанасовa

18

клуб

"В   света на големите"

Мариана   Денчева Атанасова

19

студио

"Време   и стил"

Жаклина   Нанева ПетковаЗа учебната 2014-2015 година в училището има следните извънкласни дейности:

№ по ред

Форма на извънкласната дейност

Тематично направление

Учител/Ръководител - име, презиме, фамилия

1

клуб

"Волейбол"  

Георги   Петров Йовчев

2

клуб

"Тенис   на маса"

Иван Колев   Бонев

3

клуб

"Малд скаут"

Камен Дамянов Кънчев

4

клуб

"I love reading"

Магдалена Цонева Колева

5

студио

"Да играем и учим на английски език"

Станимира Михова Генчева

6

студио

"Занимателна математика 2"

Галя Василева Ангелова

7

клуб

"Танцово   шоу"

Даниела   Стефанова Цветанова

8

клуб

"Мажоретки"  

Даниела   Стефанова Цветанова

9

клуб

"Занимателна   математика 1"

Илияна   Йонкова Николова

10

студио

"Изкуството   в нас"

Боряна   Петкова Димитрова

11

клуб

"В   света на медиите"

Цветана   Цанева Бачийска

12

клуб

"Полезна математика"

Ганка Димиева Симеонова

13

клуб

"Азбука на отговорността"

Ренета   Колева Денчева

14

клуб

"Радио Глас"

Катя Трифонова Стефанова

15

клуб

"Дебати"  

Виолета   Цветанова Тачева

16

клуб

"Компютърна гафика"

Мариела   Неделчева Яковлева