• 1 Добре е да знаете..
  Уважаеми ученици, родители, учители, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването дистанционното обучение се удължава до 12.04.2020 г. вкл.
 • 2 Какво предстои....
  Национално външно оценяване в 4 клас на 27.05.2020 г. по БЕЛ и на 28.05.2020 г. по математика
 • 3 „Подкрепа за успех“......
  Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително https://mon.bg/bg/100428
baner

Проект "УСПЕХ" - учебна 2012-2013 г.

Страници

 

За учебната 2012-2013 година в училището ни ще има следните извънкласни дейности:

№ по ред

Форма на извънкласната дейност

Тематично направление

Учител/Ръководител - име, презиме, фамилия

1

секция

"Волейбол"  

Георги   Петров Йовчев

2

клуб

"Тенис   на маса"

Иван Колев   Бонев

3

клуб

"Алтернативни   спортове"

Калоян   Ганчев Узунов

4

клуб

"Духовно   развитие и природолечение"

Валентина   Стоянова Кирова

5

студио

"Театрално   студио" І - ІVклас

Йонка   Методиева Ненова

6

студио

"Театрално   студио" V-ХІІ клас

Виолета   Петрова Зидарова

7

клуб

"Танцово   шоу"

Даниела   Стефанова Цветанова

8

клуб

"Мажоретки"  

Даниела   Стефанова Цветанова

9

клуб

"Занимателна   математика"

Илияна   Йонкова Николова

10

студио

"Изкуството   в нас"

Боряна   Петкова Димитрова

11

клуб

"В   света на медиите"

Цветана   Цанева Бачийска

12

клуб

"Почитатели   на словото"

Светла   Ганчева Чалъкова

13

клуб

"Зелени   алтернативи"

Ренета   Колева Денчева

14

клуб

"Опознай   родината"

Стефка   Тодорова Скендерова

15

клуб

"Дебати"  

Виолета   Цветанова Тачева

16

клуб

"Office   manager"

Мариела   Неделчева Яковлева

17

клуб

"Аз и   компютърът"

Мариана   Денчева Атанасовa

18

клуб

"В   света на големите"

Мариана   Денчева Атанасова

19

студио

"Време   и стил"

Жаклина   Нанева Петкова


СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2020. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook skype