• 1 Добре е да знаете..
  Kрай на първи срок на 05.02.2019 г.
 • 2 Какво предстои....
  Предстоящо пробно ДЗИ и НВО за учениците от XII и VII клас.
 • 3 Започва втора фаза на проект........
  Уведомяваме Ви, че от 15.01.2019 г. стартира Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително http://mon.bg/bg/100428
baner

Проект "УСПЕХ" - 2014-2015

Article Index

За учебната 2014-2015 година в училището има следните извънкласни дейности:

№ по ред

Форма на извънкласната дейност

Тематично направление

Учител/Ръководител - име, презиме, фамилия

1

клуб

"Волейбол"  

Георги   Петров Йовчев

2

клуб

"Тенис   на маса"

Иван Колев   Бонев

3

клуб

"Малд скаут"

Камен Дамянов Кънчев

4

клуб

"I love reading"

Магдалена Цонева Колева

5

студио

"Да играем и учим на английски език"

Станимира Михова Генчева

6

студио

"Занимателна математика 2"

Галя Василева Ангелова

7

клуб

"Танцово   шоу"

Даниела   Стефанова Цветанова

8

клуб

"Мажоретки"  

Даниела   Стефанова Цветанова

9

клуб

"Занимателна   математика 1"

Илияна   Йонкова Николова

10

студио

"Изкуството   в нас"

Боряна   Петкова Димитрова

11

клуб

"В   света на медиите"

Цветана   Цанева Бачийска

12

клуб

"Полезна математика"

Ганка Димиева Симеонова

13

клуб

"Азбука на отговорността"

Ренета   Колева Денчева

14

клуб

"Радио Глас"

Катя Трифонова Стефанова

15

клуб

"Дебати"  

Виолета   Цветанова Тачева

16

клуб

"Компютърна гафика"

Мариела   Неделчева ЯковлеваСУ Трявна
Към служебна поща
Ново