Проект "Твоя час" - Учебна 2017/2018 година

Article Index

 

За учебната 2017/2018 година

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за работа в дейности по проекта "Твоят час", в СУ "Петко Рачев Славейков" бе проведена анкета с учениците от І до ХІІ клас. Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на 11 групи по интереси и 4 групи за преодоляване на обучителни затруднения в областите български език и литература и математика.

Анкетна карта  Към официалната страница на проекта Линк