• 1 Добре е да знаете..
  Kрай на първи срок на 05.02.2019 г.
 • 2 Какво предстои....
  Предстоящо пробно ДЗИ и НВО за учениците от XII и VII клас.
 • 3 Започва втора фаза на проект........
  Уведомяваме Ви, че от 15.01.2019 г. стартира Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително http://mon.bg/bg/100428
baner

Национална олимпиада по гражданско образование

XІI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трявна, 19 - 21 април 2019 г.

ПРОГРАМА 19.04.2019 г. /петък/

12.00 – 14.00 ч.

Настаняване и регистрация на участници и ръководители:

Място на събитието: хотел „Парк Хотел Панорама” – гр. Трявна и хотел „Зограф“ – гр. Трявна

15.00 – 15.45 ч.

Откриване на националния кръг на олимпиадата. Официални приветствия. Поздравления към участниците от ученици от СУ „Петко Рачев Славейков“ – гр. Трявна

Място на събитието: НЧ „Пенчо Петков Славейков 1871“, зала „Дръзновение“ – гр. Трявна

16.30 – 18.30 ч.

Писмен кръг - Решаване и аргументация на казус – възрастова група ІХ-ХІІ клас

Място на събитието: СУ „Петко Рачев Славейков“ – гр. Трявна

Учениците следва да заемат местата си в залите не по-късно от 16.15 часа

17.00 – 17.30 ч.

Техническа конференция за ръководители

Място на събитието: СУ „Петко Рачев Славейков“ – гр. Трявна

20.00 ч.

Вечеря за участниците

Ресторант на хотел „Парк Хотел Панорама” – гр. Трявна

20.04.2019 г. /събота/

8.00 – 8.15 ч.

Настаняване на участниците по зали

Място на събитието: СУ „Петко Рачев Славейков“ – гр. Трявна

8.15 – 12.30 ч.

Защита на проекти - възрастова група І-ІV клас, възрастова група V-VІІІ клас и възрастова група ІХ-ХІІ клас.

Място на събитието: СУ „Петко Рачев Славейков“ – гр. Трявна

12.30 – 13.30 ч.

Свободно време и обяд

13.30 – 14.30 ч.

Защита на проекти - възрастова група І-ІV клас и възрастова група V-VІІІ

Място на събитието: СУ „Петко Рачев Славейков“ – гр. Трявна

13.30 – 20.00 ч.

Защита на проекти - възрастова група ІХ-ХІІ клас.

Място на събитието: СУ „Петко Рачев Славейков“ – гр. Трявна

14.00 -17.30 ч.

Посещение на Даскаловата къща, Славейковата къща и Старото школо и по желание рисуване на бръшлян – за ученици и ръководители, по заявка

21.04.2019 г. /неделя/

9,30 ч.

Обявяване на крайното класиране. Връчване на сертификати и награди. Закриване на ХІI-та Национална олимпиада по гражданско образование.

Място на събитието: НЧ „Пенчо Петков Славейков 1871“, зала „Дръзновение“ – гр. Трявна

 

 

 

СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2019. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook twitter flicker skype youtube digg