• 1 Добре е да знаете..
  Kрай на първи срок на 05.02.2019 г.
 • 2 Какво предстои....
  Предстоящо пробно ДЗИ и НВО за учениците от XII и VII клас.
 • 3 Започва втора фаза на проект........
  Уведомяваме Ви, че от 15.01.2019 г. стартира Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително http://mon.bg/bg/100428
baner

За първи клас

План-прием за учебната 2019/2020 година, утвърден със заповед на директора: 
Утвърдени ред и правила за прием на ученици в първи клас: 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

по приема на ученици в първи клас на СУ ”П. Р. Славейков” - Трявна

Дейност

Срок

1.

Седмица на “Отворените врати” /информационно-рекламна кампания/

02.05.-04.05.2019 г.

2.

Подаване на заявления за класиране в първи клас

03.06. - 07.06.2019 г.

3.

Обявяване на списъци на класираните ученици

07.06.2019 г. – 17:30 ч.

4.

Записване на децата, приети на първо класиране

10.06. - 11.06.2019 г.

5.

Обявяване на незаетите места след първо класиране

12.06.2019 г., до 17:00 ч.

6.

Приемане на заявления за участие във второ класиране за обявените незаети места

13.06. - 14.06.2019 г.

7.

Обявяване на списъците с приетите деца след второ класиране

14.06.2019 г.

8.

Записване на децата, приети на второ класиране и обявяване на незаетите места след второ класиране

17.06.2019 г.

7.

Родителска среща на бъдещия първи клас

17.06.2019 г.

8.

Лятно училище за приетите в първи клас ученици

18.06. - 29.06.2019 г.

 

 Работно време на комисията       -   от 9.00 до 17.00 часа

Място за работа на комисията    -   кабинет III а клас

Телефон за връзка                         -   0677/6-23-77

Заповед на директора относно приемането на ученици за първи клас за учебната 2019/2020 година.
Може да свалите оттук: 
СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2019. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook twitter flicker skype youtube digg