След седми клас

Заповед на директора относно приемането на ученици след завършен седми клас за учебната 2018/2019 година.

Може да изтеглите оттук:

 

График

на дейностите  по приемане  на ученици в държавни и общински училища след завършен VІІ клас за учебната 2018/2019 година, съгласно заповед на Министъра на образованието и науката РД 09 №1638 от 19.10.2016 г.

Вид дейност

Срок

1.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити

13.06.-19.07.2018 г.

2.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 

20.06.- 26.06.2018 г.

3.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 03.07.2018 г. вкл.

4.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

04.07.- 06.07.2018 г. вкл.

5.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 12.07.2018 г. вкл.

6.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

13.07.- 17.07.2018 г. вкл.

7.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

19.07.2018 г.

8.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

20.07.- 24.07.2018 г. вкл.

9.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 26.07.2018 г. вкл.

10.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

27.07.- 30.07.2018 г. вкл.

11.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

02.08.2018 г.

12.

Попълване на  незаетите места след трети етап на класиране и записване

до 11.09.2018 г. вкл.