Подготвителна група

Обучението се извършва:

• Според държавните образователни изисквания.
• В уютна игрова среда.
• Осъществява се лесно адаптиране към училищната среда.
• С възможности за спорт, обучение по английски език, музика и изобразително изкуство.

 График на дейностите: 

• Седмица на “Отворените врати” /информационно-рекламна кампания/ - 02.05.-04.05.2019 г.
• Подаване на заявление за записване –  до 07.06.2019 г.
• Необходими документи –  заявление по образец и акт за раждане на детето за сверяване на данните;
• Изнасяне на списъци с приетите деца – 10.06.2019 г. до 17:00 ч.
• Обявяване на незаетите места в подготвителна група – 10.06.2019 г.
• Родителска среща – 15.06.2019 г., 17:30 часа.
• Дейности със записаните деца в ПГ в Центъра за осмисляне свободното време на учениците  - 17.06. - 29.06.2019 г.
• Попълване на незаети места – до 15.09.2019 г. 
 
Заповед на директора на училището