Подготвителна група

Обучението се извършва:

• Според държавните образователни изисквания.
• В уютна игрова среда.
• Осъществява се лесно адаптиране към училищната среда.
• С възможности за спорт, обучение по английски език, музика и изобразително изкуство.

 График на дейностите: 

• Седмица на “Отворените врати” /информационно-рекламна кампания/ - 02.05.-12.05.2017 г.
• Подаване на заявление за записване –  до 06.06.2017 г.
• Необходими документи –  заявление по образец и акт за раждане на детето за сверяване на данните;
• Изнасяне на списъци с приетите деца – до 12.06.2017 г. до 17:00 ч.
• Родителска среща – 15.06.2017 г., 17:30 часа.
• Дейности със записаните деца в ПГ в Центъра за осмисляне свободното време на учениците  - 19.06. - 30.06.2017 г.
• Попълване на незаети места – до 15.09.2017 г. 
 
Заповед на директора на училището