Самостоятелна форма

График изпити самостоятелна форма, учебна 2017/18 г.

Олимпиади и състезания

Олимпиада

Общообразователни  или професионални паралелки - брой участници по класове Профилирани паралелки - брой участници по класове Дата
IV клас V клас VI клас VII клас VIII клас IX клас X клас XI клас XII клас 
 1 Математика  2 19     9      2 15.12.2017
 2 Български език и литература    18  9  5  3  4  4  4  10 17.12.2017
 3 Английски език          5  4      4 5.1.2018
 4 Физика        8    4  1  2   11.1.2018
 5 Химия и опазване на околната среда        8    5  1  2  2 18.1.2018
 6 География и икономика        1    2       19.1.2018
 7 Начален етап на образование "Знам и мога"  17                 20.1.2018
 8 История и цивилизация    2  10  2  1         23.1.2018
 9 Биология и здравно образование        7    6  2  1  2 29.1.2018
 10 Информационни технологии     2 2           до 14.01.2018
 11 Философия          2      4  1 до 22.01.2018
 12 Гражданско образование                1  3 до 12.02.2018
 13 Астрономия      21             до 15.01.2018
 14 Информатика                   до

 

 

 

Учебници

Списък на одобрените учебници и учебни помагала за учебната 2017 /2018 година

Списък на учебниците за подготвителна група и начален етап 

Списък на учебниците за прогимназиален етап 

Списък на учебниците за гимназиален етап

График консултации

Г Р А Ф И К

НА КОНСУЛТАЦИИТЕ

първи срок, учебна 2017 / 2018 година

 

Учебен предмет

Преподавател

Ден

Начален час

Кабинет

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Катя Стефанова

четвъртък

13:35

БЕЛ 3

Венета Ангелова

сряда

13: 40

БЕЛ1

Диан Пенчев

сряда

14:30

БЕЛ 2

МАТЕМАТИКА

Рени Бонева

понеделник

14:35

Математика 2

Галя Ангелова

четвъртък

14:35

Комп. зала 2

Ивелина Попова

вторник

15:30

Математика 3

НЕМСКИ ЕЗИК

Цветана Бачийска

вторник

13:35

История

РУСКИ ЕЗИК

Венета Ангелова

сряда

14:30

БЕл1

Деница Николова

петък

16:30

Класна стая 4а

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Симона Ментова

петък

13:45

АЕ 2,3

Росица Иванова

сряда

12:45

АЕ 3

Станимира Генчева

сряда

13:45

Англ. език 1,2

Станислава Богоева

вторник

14:30

Англ. Език 1

ИНФОРМАТИКА

ИНФОРМ.

ТЕХНОЛОГИИ

Галя Ангелова

вторник

14:35

комп. зала 2

Елена Начева

понеделник

14:30

Комп. зала 2

Мариана Атанасова

четвъртък

14:30

Комп. зала 1

Мариела Яковлева

понеделник

14:30

Комп.зала 3

Калоян Узунов

вторник

13:35

Комп. зала 1

Миглена Досева

понеделник

14:35

Комп. Зала 2

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Цветана Бачийска

вторник

13:35

История

Нела Христова

вторник

13:40

География

ГЕОГРАФИЯ   И ИКОНОМИКА

 

Нела Христова

четвъртък

13:40

География

ФИЛОСОФСКИ

ДИСЦИПЛИНИ

Калоян Узунов

вторник

14:30

Комп. зала 1

БИОЛОГИЯ И ЗДР.ОБРАЗОВ.

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Ренета Денчева

четвъртък

13:40

К-т биология

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Виолета Тачева

сряда

13:35

Физика

ХИМИЯ И ООС

Миглена Досева

сряда

13:40

Химия

 

клас

преподавател

ден

час

кабинет

Іа

Даниела Цветанова

петък

11.40

Класна стая 1 а

Іб

Даринка Христова

петък

11.40

Класна стая 1 б

ІІа

Лиляна Иванова

петък

12.30

Класна стая 2 а

ІІб

Марияна Попова

петък

12.45

Класна стая 2 б

ІІІа

Йонка Ненова

вторник

12.40

Класна стая 3 а

ІІІб

Юлия Заркова

четвъртък

12.40

Класна стая 3 б

ІVа

Емануела Йовчева

петък

13.00

Класна стая 4 а

ІVб

Мария Георгиева

сряда

12.50

Класна стая 4 б

Английски език

Магдалена Колева

петък

12.30

АЕ 1

Полезни ресурси

Във връзка с изпълнение на Междуинституционален план за действие превенция на агресията и засилване на сигурността в образователната институция

Доставчици на социални услуги за деца, които имат ресурс да подкрепят преподавателите при работата им с учениците и техните родители за справяне с агресията и насилието 

Практически насоки които трябва да предприемат преподавателите за случай на инцидент, на насилие и други критични ситуации 

Subcategories