Олимпиади и състезания

Олимпиада

Общообразователни  или професионални паралелки - брой участници по класове Профилирани паралелки - брой участници по класове Дата
IV клас V клас VI клас VII клас VIII клас IX клас X клас XI клас XII клас 
 1 Математика  2 19     9      2 15.12.2017
 2 Български език и литература    18  9  5  3  4  4  4  10 17.12.2017
 3 Английски език          5  4      4 5.1.2018
 4 Физика        8    4  1  2   11.1.2018
 5 Химия и опазване на околната среда        8    5  1  2  2 18.1.2018
 6 География и икономика        1    2       19.1.2018
 7 Начален етап на образование "Знам и мога"  17                 20.1.2018
 8 История и цивилизация    2  10  2  1         23.1.2018
 9 Биология и здравно образование        7    6  2  1  2 29.1.2018
 10 Информационни технологии     2 2           до 14.01.2018
 11 Философия          2      4  1 до 22.01.2018
 12 Гражданско образование                1  3 до 12.02.2018
 13 Астрономия      21             до 15.01.2018
 14 Информатика                   до

 

 

 

Учебници

Списък на одобрените учебници и учебни помагала за учебната 2017 /2018 година

Списък на учебниците за подготвителна група и начален етап 

Списък на учебниците за прогимназиален етап 

Списък на учебниците за гимназиален етап

Полезни ресурси

Във връзка с изпълнение на Междуинституционален план за действие превенция на агресията и засилване на сигурността в образователната институция

Доставчици на социални услуги за деца, които имат ресурс да подкрепят преподавателите при работата им с учениците и техните родители за справяне с агресията и насилието 

Практически насоки които трябва да предприемат преподавателите за случай на инцидент, на насилие и други критични ситуации 

Subcategories