Самостоятелна форма

 График изпити самостоятелна форма, учебна 2018/2019 г.

 

 За ученици в общообразователна и непрофилирана форма на обучение свали тук  

За ученици в профил "Икономическо развитие" свали тук 

За ученици с профил "Природоматематически - Информационни технологии" свали тук 

График консултации

Г Р А Ф И К

НА КОНСУЛТАЦИИТЕ

първи срок, учебна 2018 / 2019 година

 

Учебен предмет

Преподавател

Ден

Начален час

Кабинет

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Катя Стефанова

сряда-немски

петък-БЕЛ

14:30

13:40

БЕЛ 3

Венета Ангелова

четвъртък

13:45

БЕЛ 1

Диан Пенчев

четвъртък

13:45

БЕЛ 2

МАТЕМАТИКА

Рени Бонева

понеделник

14:30

Математика 2

Галя Ангелова

вторник

14:30

Комп. зала 2

Ивелина Попова

четвъртък

13:40

Математика 3

НЕМСКИ ЕЗИК

Цветана Бачийска

сряда

14:30

БЕЛ3

РУСКИ ЕЗИК

Венета Ангелова

петък

13:45

БЕЛ 1

Деница Николова

петък

16:30

БЕЛ 2

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Симона Ментова

четвъртък

13:45

АЕ 2

Росица Иванова

вторник

13:40

АЕ 3

Станимира Генчева

четвъртък

13:45

АЕ 1

ИНФОРМАТИКА

ИНФОРМ.

ТЕХНОЛОГИИ

Галя Ангелова

вторник

15:00

Комп. зала 2

Елена Начева

сряда

14:30

Комп. зала 2

Мариана Атанасова

сряда

13:50

Комп. зала 1

Мариела Яковлева

четвъртък

13.40

Комп. зала 3

Калоян Узунов

четвъртък

13.40

Комп. зала 1

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Цветана Бачийска

четвъртък

13:50

История

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Нела Христова

сряда

13:40

География

 

Камен Кънчев

сряда

13:40

Математика 2

ФИЛОСОФСКИ

ДИСЦИПЛИНИ

Калоян Узунов

четвъртък

14:40

Комп. зала 1

БИОЛОГИЯ И ЗДР.ОБРАЗОВ.

Ренета Денчева

петък

13:40

Биология

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Виолета Тачева

сряда

13:40

Физика

ХИМИЯ И ООС

Миглена Досева

понеделник

14:35

Химия

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Ренета Денчева

петък

13:40

Биология

Виолета Тачева

сряда

13:40

Физика

Миглена Досева

понеделник

14:35

Химия

 

клас

преподавател

ден

час

кабинет

Іа

Емануела Йовчева

петък

11:50

Класна стая

Іб

Мария Георгиева

петък

11:50

Класна стая

ІІа

Даниела Цветанова

петък

11:50

Класна стая

ІІб

Даринка Христова

петък

11:50

Класна стая

ІІІа

Лиляна Иванова

петък

12:40

Класна стая

ІІІб

Марияна Попова

петък

12:40

Класна стая

ІVа

Йонка Ненова

вторник

12:40

Класна стая

ІVб

Юлия Заркова

сряда

12:40

Класна стая

Английски език

Магдалена Колева

четвъртък

12:40

Кабинет АЕ 1

Полезни ресурси

Във връзка с изпълнение на Междуинституционален план за действие превенция на агресията и засилване на сигурността в образователната институция

Доставчици на социални услуги за деца, които имат ресурс да подкрепят преподавателите при работата им с учениците и техните родители за справяне с агресията и насилието 

Практически насоки които трябва да предприемат преподавателите за случай на инцидент, на насилие и други критични ситуации 

Учебници

Списък на одобрените учебници и учебни помагала за учебната 2018 /2019 година

Списък на учебниците за подготвителна група и начален етап 

Списък на учебниците за прогимназиален етап 

Списък на учебниците за гимназиален етап

Subcategories