Утвърден бюджет за 2016 година

Утвърден бюджет за календарната 2016 година. Изтегли 

 

Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесичие на 2016 годинасвали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесичие на 2016 годинасвали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесичие на 2016 годинасвали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесичие на 2016 годинасвали тук