Утвърден бюджет за 2017 година

Утвърден бюджет за календарната 2017 година. Изтегли 

 

Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесичие на 2017 годинасвали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесичие на 2017 годинасвали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесичие на 2017 годинасвали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесичие на 2017 годинасвали тук

Обществен съвет

Във връзка с чл. 252 и чл. 265 от ЗПУО и § 1 в Заключителните разпоредби на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата:

Нa 20.10.2016 година се състоя събрание на родителите, излъчени по паралелки,  за избор на Обществен съвет на Славейковото училище. За членове на съвета бяха избрани:

Състав

Представител

Електронна поща

Г-жа Боряна Стефанова Казасова

Родител на ученик от VII клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Г-жа Ирена Стефанова Маркова

Родител на ученик от IX клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Г-жа Паолина Братванова Илиева

Родител на ученик от VIII клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Г-жа Виолета Гатева Ганева-Иванова

Родител на ученик от IV клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Г-н Кольо Иванов Дабков

Представител на финансиращия орган – Община Трявна

k_dаThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Резервни членове:

 

 

Г-жа Виолета Милкова Панова

Родител на ученик от VI клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Г-жа Цеца Пенчева Райкова

Родител на ученик от IV клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Г-жа Петя Нанева Златева

Родител на ученик от I клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

На първото си заседание Общественият съвет избира за председател. Г-жа Боряна Стефанова Казасова

Бюджет

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2015 г.свали тук

Утвърден бюджет за 2016 година

Утвърден бюджет за календарната 2016 година. Изтегли 

 

Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесичие на 2016 годинасвали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесичие на 2016 годинасвали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесичие на 2016 годинасвали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесичие на 2016 годинасвали тук

Карта на сайта

Subcategories