Олимпиади и състезания

Олимпиада

Общообразователни  или професионални паралелки - брой участници по класове Профилирани паралелки - брой участници по класове Дата
IV клас V клас VI клас VII клас VIII клас IX клас X клас XI клас XII клас 
 1 Математика  2 19     9      2 15.12.2017
 2 Български език и литература    18  9  5  3  4  4  4  10 17.12.2017
 3 Английски език          5  4      4 5.1.2018
 4 Физика        8    4  1  2   11.1.2018
 5 Химия и опазване на околната среда        8    5  1  2  2 18.1.2018
 6 География и икономика        1    2       19.1.2018
 7 Начален етап на образование "Знам и мога"  17                 20.1.2018
 8 История и цивилизация    2  10  2  1         23.1.2018
 9 Биология и здравно образование        7    6  2  1  2 29.1.2018
 10 Информационни технологии     2 2           до 14.01.2018
 11 Философия          2      4  1 до 22.01.2018
 12 Гражданско образование                1  3 до 12.02.2018
 13 Астрономия      21             до 15.01.2018
 14 Информатика                   до