График консултации

Г Р А Ф И К

НА КОНСУЛТАЦИИТЕ

първи срок, учебна 2017 / 2018 година

 

Учебен предмет

Преподавател

Ден

Начален час

Кабинет

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Катя Стефанова

четвъртък

13:35

БЕЛ 3

Венета Ангелова

сряда

13: 40

БЕЛ1

Диан Пенчев

сряда

14:30

БЕЛ 2

МАТЕМАТИКА

Рени Бонева

понеделник

14:35

Математика 2

Галя Ангелова

четвъртък

14:35

Комп. зала 2

Ивелина Попова

вторник

15:30

Математика 3

НЕМСКИ ЕЗИК

Цветана Бачийска

вторник

13:35

История

РУСКИ ЕЗИК

Венета Ангелова

сряда

14:30

БЕл1

Деница Николова

петък

16:30

Класна стая 4а

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Симона Ментова

петък

13:45

АЕ 2,3

Росица Иванова

сряда

12:45

АЕ 3

Станимира Генчева

сряда

13:45

Англ. език 1,2

Станислава Богоева

вторник

14:30

Англ. Език 1

ИНФОРМАТИКА

ИНФОРМ.

ТЕХНОЛОГИИ

Галя Ангелова

вторник

14:35

комп. зала 2

Елена Начева

понеделник

14:30

Комп. зала 2

Мариана Атанасова

четвъртък

14:30

Комп. зала 1

Мариела Яковлева

понеделник

14:30

Комп.зала 3

Калоян Узунов

вторник

13:35

Комп. зала 1

Миглена Досева

понеделник

14:35

Комп. Зала 2

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Цветана Бачийска

вторник

13:35

История

Нела Христова

вторник

13:40

География

ГЕОГРАФИЯ   И ИКОНОМИКА

 

Нела Христова

четвъртък

13:40

География

ФИЛОСОФСКИ

ДИСЦИПЛИНИ

Калоян Узунов

вторник

14:30

Комп. зала 1

БИОЛОГИЯ И ЗДР.ОБРАЗОВ.

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Ренета Денчева

четвъртък

13:40

К-т биология

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Виолета Тачева

сряда

13:35

Физика

ХИМИЯ И ООС

Миглена Досева

сряда

13:40

Химия

 

клас

преподавател

ден

час

кабинет

Іа

Даниела Цветанова

петък

11.40

Класна стая 1 а

Іб

Даринка Христова

петък

11.40

Класна стая 1 б

ІІа

Лиляна Иванова

петък

12.30

Класна стая 2 а

ІІб

Марияна Попова

петък

12.45

Класна стая 2 б

ІІІа

Йонка Ненова

вторник

12.40

Класна стая 3 а

ІІІб

Юлия Заркова

четвъртък

12.40

Класна стая 3 б

ІVа

Емануела Йовчева

петък

13.00

Класна стая 4 а

ІVб

Мария Георгиева

сряда

12.50

Класна стая 4 б

Английски език

Магдалена Колева

петък

12.30

АЕ 1