Настоятелство

Училищно настоятелство

Ръководство

име длъжност  
 инж. Гергана Василева Ганчева  директор
 инж. Мариана Денчева Атанасова

 заместник директор -учебна дейност


 
 инж. Жаклина Нанева Петкова  педагогически съветник  
 инж. Елена Начева Колева  ръководител направление ИКТ
 

Структура на училището

В помощ на учебния процес са разкрити и функционират полуинтернатни групи от I - VII клас.

Училището разполага с 28 класни стаи, от които 14 специализирани кабинета; три компютърни кабинета; два физкултурни салона; училищна библиотека; медицински и стоматологичен кабинети; училищен стол.

Поздравителни адреси:

От Община Трявна

От РИО гр. Габрово

От ТУ гр. Габрово

От ЦДГ "Светлина" гр. Трявна 

Начален етап

Cradle Park Banner

от 1 до 4 клас

 

More Articles...

  1. История

Subcategories

  • Фото галерия

     

  • Прием

    Media ImageTemplates give your site its look and feel. They determine layout, colours, typefaces, graphics and other aspects of design that make your site unique. Your installation of Joomla comes prepackaged with three front end templates and two backend templates. Help