График на занятията

От утре 17.03.2020 г. до 27.03.2020 г. преминаваме към дистанционно обучение

Важно! Седмичната учебна програма за всички класове се запазва, но се променя започването на часовете и продължителността им.


График на учебните занятия за учениците от I до IV клас

Времеви график на учебните занятия

час

начало

край

1

9:00

9:20

2

9:30

9:50

3

10:00

10:20

4

10:30

10:50

5

11:00

11:20

6

11:30

11:50


 

График на учебните занятия за учениците от V до XII клас

Времеви график на учебните занятия

час

начало

край

1

9:00

9:30

2

9:40

10:10

3

10:20

10:50

4

11:00

11:30

5

11:40

12:10

6

12:20

12:50

7

13:00

13:30