Графици

Приемното време на преподавателите, втори учебен срок

 ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ, втори срок, учебна 2018 -2019 година 

ГРАФИК за провеждане и за водене на задължителната документация, за консултиране на родители, деца и ученици, втори учебен срок, учебна 2018-2019 година