• 1 Добре е да знаете..
  Уважаеми ученици, родители, учители, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването дистанционното обучение се удължава до 12.04.2020 г. вкл.
 • 2 Какво предстои....
  Национално външно оценяване в 4 клас на 27.05.2020 г. по БЕЛ и на 28.05.2020 г. по математика
 • 3 „Подкрепа за успех“......
  Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително https://mon.bg/bg/100428
baner

9 февруари - Международен Ден за безопасен интернет

Международния Ден за безопасен интернет отбелязва днес светът за 13-та поредна година. Идеята всяка година във втория вторник на втория месец да се привлича вниманието към по-безопасното и отговорно ползване на интернет и мобилни устройства от децата и младите хора, е на Европейската комисия и стартира през 2004 г.

На 29 януари трима експерти от Центъра за безопасен интернет посетиха СОУ „Петко Рачев Славейков“, където по инициатива на училището проведоха открити уроци със 165 ученика от 6, 7, 8, 9 и 10 клас.

 

 

 

Учениците бяха запознати с новите рискове в интернет за младите хора и начините за предотвратяването им. Те получиха съвети от експертите по какъв начин могат да предпазят себе си и какви съвети могат да дават на свои връстници, които са се сблъскали с онлайн опасност.

 

 

СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2020. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook skype