• 1 Добре е да знаете..
  Kрай на първи срок на 05.02.2019 г.
 • 2 Какво предстои....
  Предстоящо пробно ДЗИ и НВО за учениците от XII и VII клас.
 • 3 Започва втора фаза на проект........
  Уведомяваме Ви, че от 15.01.2019 г. стартира Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително http://mon.bg/bg/100428
baner

Открит урок по физика и астрономия

На 8.02.2016г. се проведе открит урок по физика и астрономия с учениците от 7а клас с преподавател г-жа Виолета Тачева.

 За пореден път наблюдаваме практическо приложение на системата „ученици обучават ученици“.  По забавен и нестандартен начин дванаседетокласниците Иван Манолов и Михаил Колев от  паралелка с профил „Природоматематически – Физика и астрономия“ изнесоха урок на тема „Трептения“.

Read more: Открит урок по физика и астрономия

Поздравителни адреси

На 27.11.2015г. Славейковото училище отбеляза 176 години от своето основаване

Поздравителни адреси:

от РИО Габрово - 

от Кмета на Община Трявна - 

от Председателя на Общински съвет  - 

 

 

Признание

Преподавателят по английски език Симона Мантова е удостоена със сертификатът за постигнат резултат 100% при преминат двумесечен курс на обучение (еквивалентен на 100 часа) към университета на Орегон.

Read more: Признание

Практически семинар на тема "Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес"

На 5 април 2016 г. в учителската стая на СОУ „П. Р. Славейков“, Трявна, педагогическата колегия проведе практически семинар на тема „Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес“. Учителите се запознаха с факторите, предпоставящи синдрома на „прегарянето“, т.нар. Синдром на burnout или Синдром на професионалното изчерпване в учителската професия. Под ръководството на Офелия Иванова, гл. асистент по педагогика и възрастова психология към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, се разгледаха стратегии и техники за овладяване на тези прояви в образователната институция.

Read more: Практически семинар на тема "Техники за овладяване  и контрол на професионалния стрес"

Призови места в национален конкурс

Катедра „Етнология“ към Философо-историческия факултет на Пловдивския университет, с подкрепата на РИО Пловдив, проведе национален конкурс за есе за 12-класници под наслов „Опознай миналото, за да разбереш настоящето!“

В него взеха участие 34 ученика от цялата стана, а постъпилите есета показаха съпричастността на младите хора към теми, свързани с културното наследство, историята и националната идентичност в контекста на европейското културно многообразие.

Read more: Призови места в национален конкурс

СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2019. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook twitter flicker skype youtube digg