• 1 Добре е да знаете..
  Kрай на първи срок на 05.02.2019 г.
 • 2 Какво предстои....
  Предстоящо пробно ДЗИ и НВО за учениците от XII и VII клас.
 • 3 Започва втора фаза на проект........
  Уведомяваме Ви, че от 15.01.2019 г. стартира Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително http://mon.bg/bg/100428
baner

Конкурс за Плакат

СУ "Петко Рачев Славейков"

обявява конкурс за изработка на плакат 

на тема "Разделно събиране на отпадъци"

Медицинските бележки за отсъствие от училище

Във връзка с писмо с изх. № МД-20-3458/31.10.2016 г. на Регионална здравна инспекция гр. Габрово и с писмо с изх. №2162-РД-21-09/02.11.2016 г. на РУО – Габрово, Ви уведомяваме за дадени указания за издаване на медицинска бележка образец, за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини.

Read more: Медицинските бележки за отсъствие от училище 

Открит урок по физика и астрономия

На 8.02.2016г. се проведе открит урок по физика и астрономия с учениците от 7а клас с преподавател г-жа Виолета Тачева.

 За пореден път наблюдаваме практическо приложение на системата „ученици обучават ученици“.  По забавен и нестандартен начин дванаседетокласниците Иван Манолов и Михаил Колев от  паралелка с профил „Природоматематически – Физика и астрономия“ изнесоха урок на тема „Трептения“.

Read more: Открит урок по физика и астрономия

Национално състезание "Знам и мога"

Най-любознателните четвъртокласници се бориха с предизвикателствата на разнообразни въпроси и задачи в училищния кръг на националното състезание „Знам и мога“ на 30.01.2016 г. Това са: Любов Ангелова, Александра Денчева, Калина Цанева, Изабела Цанева, Николай Боянов и Анна-Мария Сиракова.

 

 

 

Нека ги поздравим за положения труд!

Поздравителни адреси

На 27.11.2015г. Славейковото училище отбеляза 176 години от своето основаване

Поздравителни адреси:

от РИО Габрово - 

от Кмета на Община Трявна - 

от Председателя на Общински съвет  - 

 

 

СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2019. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook twitter flicker skype youtube digg