Документи за стипендии

Срокът за подаване на документи за стипендии за първи учебен срок на учебната 2018 - 2019 е до 19.10.2018 година в канцеларията на училището.

Работно време на канцеларията от 7:30 часа до 17:00 часа.

Необходимата информация може да получите от сайта на училището в раздел за училището, за ученика в гимназиален етап.

Карта на сайта

Утвърден бюджет за 2018 година

Утвърден бюджет за календарната 2018 година. Изтегли 

 

Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесичие на 2018 година: свали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесичие на 2018 година: свали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесичие на 2018 година: свали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесичие на 2018 година: свали тук

Обществен съвет

Във връзка с чл. 252 и чл. 265 от ЗПУО и § 1 в Заключителните разпоредби на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата:

Нa 20.10.2016 година се състоя събрание на родителите, излъчени по паралелки,  за избор на Обществен съвет на Славейковото училище. За членове на съвета бяха избрани:

Състав

Представител

Електронна поща

Г-жа Боряна Стефанова Казасова

Родител на ученик от VIII клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Г-жа Ирена Стефанова Маркова

Родител на ученик от X клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Г-жа Виолета Гатева Ганева-Иванова

Родител на ученик от V клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Г-жа Виолета Милкова Панова

Родител на ученик от VII клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Г-н Кольо Иванов Дабков

Представител на финансиращия орган – Община Трявна

k_dаThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Резервни членове:

 

 

Г-жа Цеца Пенчева Райкова

Родител на ученик от IV клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Г-жа Петя Нанева Златева

Родител на ученик от I клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

На първото си заседание Общественият съвет избира за председател. Г-жа Боряна Стефанова Казасова

Subcategories